Kozmoloji ve Mîmârî

Prof. Samer Akkach’ın, editörlüğü Seyyid Hüseyin Nasr tarafında yapılan ve Türkçeye tercüme edilen eseri Kozmoloji ve Mîmârî, Nefes Yayınevi’nden çıktı.

Prof. Samer Akkach’ın dilimize tercüme edilen Kozmoloji ve Mîmârî- İslam Geleneği ve Tasarım Süreci üzerine okumalar, adlı kitabı Nefes Yayınevi’nden çıktı. Akkach’ın bu eseri, mîmarlık, kozmoloji ve tasavvuf arasındaki bağlantıyı ortaya koyan disiplinler arası etkileyici bir çalışma olarak öne çıkıyor. Literatüre yeni çeviriler, basılmamış kaynaklardan alıntılar ve pek çok görsel unsur ekleyen yazar, İslâm sanatı içinde mîmârî mekân anlayışının aşkın olanı ve kutsalı nasıl yansıttığını bu eseriyle çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Oldukça geniş bir tasavvufî metin taraması içeren Kozmoloji ve Mîmârî’de,
büyük sûfî İbnü’l-Arabî’nin çalışmalarına ayrı bir ihtimam ile eğilen Akkach, okuyucuyu, teolojik kavrayış içinde ele alınan zaman ve mekân kavramlarının, mîmârî ürünü nasıl şekillendirdiğine dair bir seyre davet ediyor. Geometrik olarak tanımlanmış ve düzenlenmiş bu âlemde, hiçbir şeyin tecrit edilmiş olarak veya belirsizlik içinde durmayacağını ifade eden çalışma; her şeyin birbiriyle ilişkili ve hassas bir hiyerarşi içinde konumlandırıldığını gösteriyor.

Bu hiyerarşik düzeni detaylandıran Kozmoloji ve Mîmârî, İslâmî gelenek içinde yaşayanların bu bağlar çerçevesinde dünyayı tanımlamalarının önemini anlatırken kozmoloji anlayışının, yapılar ve gündelik yaşam içindeki tezâhürüne dikkat çekiyor. İslâm kültürü ve estetiği, mîmarlık târihi, sanat-din ve yaratıcılık-mâneviyat ilişkisi üzerine önemli bilgiler içeren son derece özgün içeriğe sahip bir eser…