Yedi Özgürlükçüyle Kübizm

“Her Yaratıcı Hareket, Öncesinde Bir Yıkımla Başlar”

Yedi aykırı beyin, yedi özgürlükçü, yedi sanatçı, yedi deha; Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Juan Gris, Robert Delaunay, Sonia Delaunay ve Jacques Lipchitz…

Teknolojinin iletişim ve seyahatin sınırlarını genişlettiği bir çağda sanatın olanaklarını da genişletecek yeni bir bakış açısına sahip olmayı savunan bu sanatçılar eserleriyle Avrupa resim geleneğinden kopuşu temsil eden ve bugün hâlâ yeni sanatın gerçek bir manifestosu olarak kabul edilen Kübizm’in temsilcileri.

İtalyan Rönesans’ından beri kural olan perspektif gibi geleneksel temsil biçimlerine meydan okuyan bu isimler modern çağı yansıtan yeni bir görme biçimi geliştirmek için geçmişi ve onu savunanları karşılarına almaktan çekinmediler. Onur Ataç’ın yazdığı Yedi Özgürlükçüyle Kübizm Genç Destek Yayınları’ndan çıktı.