Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet

Türk Edebiyatı’nın unutulmaz kalemlerinden Nâzım Hikmet’in ‘Şiir dünyadan ibaret’ sözü üzerine yola çıkarak, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy tarafından yayına hazırlanan Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Nâzım Hikmet, edebiyat serüveninin en başından itibaren her şeyin şiire mevzu olabileceği düsturu ile yazdı. Bu bağlamda “Benerci Kendini Niçin Öldürdü” şiirinde ifade ettiği gibi gereksiz sanatlara başvurmadan “güneşin güneş gibi yükseldiği”, sözünü doğrudan söyleyen dizeler yazarken aşka, doğaya, teknolojiye, siyasete, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getirdiği deneysellikle harmanlayarak her zaman güncel kalabilen eserler verdi.

Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar; bu çeşitliliği ortaya koyabilmek için Nâzım’ın sadece şiirine değil tüm alanlardaki üretim ve faaliyetlerine odaklanıyor. Üç bölüme ayrılan kitabın ilk yazıları Nâzım Hikmet’in son dönem şiirleri, tiyatro ile ilişkisinin şiirlerine etkisi ele alınıyor.

Kitabın ikinci bölümü Nâzım Hikmet’in çok yönlü bir sanatçı oluşuna ve farklı türlerdeki üretimine odaklanan yazılardan oluşuyor. Murat Gülsoy Jokond ile Si-ya-u kitabını incelerken tartışmasını Nâzım’ın resimle olan ilişkisi ile bağlantılı olarak yürütüyor.

Kitabın son kısmı ise Nâzım Hikmet’in Türkçe şiire etkisi meselesi etrafında şekillenen ve birbiri ile konuşan üç makaleden oluşuyor.