Murat Morova Cosmic Latte İle Galeri Nev’de

Yıllar öncesinde kendine özgü görsel bir ikonografi geliştiren Murat Morova, son dönem işlerinden oluşan 1 Şubat 2019’da Galeri Nev’de…

Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda evrenin rengi olarak bilinen Cosmic Latte, Murat Morova‘nın makrokozmostan mikrokozmosa varan evrensel bütünlüğü döngüsel zaman etrafında hikayeleştirdiği sergi adını bu renkten alıyor.

Uzun yıllardır, kaynağını İslam estetiğinin heterodoks yanından alarak kendine özgü simgesel bir dil yaratan sanatçının işleri, Doğu ve Batı kaynaklı semboller, metaforlar ve mitler üzerine yoğunlaşıyor.

Morova’nın bu sergideki işlerinde Leonardo da Vinci‘nin anatomi çizimlerinden Nicolas de Nikolay‘ın doğulu derviş gravürlerine; Caspar David Friedrich ve Alman romantik peyzajlarından Hoca Ali Rıza‘nın desenlerine; Frederick Ruysch çizimleri ve tekke resimlerinden Osmanlı çarşı ressamlarına yapılan atıflar, serginin genel okumasında yol gösterici referans noktalarını oluşturuyor.

Tasavvuf dünyasının zengin felsefe geleneğiyle içinde barındırdığı sanatsal ifade ve estetik normları, sanatçının şifre çözümlemelerinde kullandığı zengin kaynaklar olarak bu kez Batı’nın sembolleri ve estetik dünyasıyla buluşuyor.