Cemalnur Sargut: ‘Akıl, Güzel Ahlâktır’

Cemalnur Sargut’un Kur’ân-ı Kerîm Çalışmaları Serisi’ nin yeni eseri “Kalem Sûresi” Nefes Yayınevi’ nden çıktı.

Araştırmacı mutasavvıf yazar Cemâlnur Sargut’ un derlediği Kur’ân-ı Kerîm Çalışmaları Serisi’ nin yeni kitabı “Kalem Sûresi” derin tefekkür izlerinin sürülebileceği muazzam bir eser. Yazar kitapta Kalem Sûresi’ nin manası olan yaratılışı anlattığı gibi, yaratılışın son noktasına kadar insanı götürenin ve tekâmülde en büyük rolü oynayanın da güzel ahlâk olduğunu açıklıyor.

Kitapta Kalem Sûresi’ nin hakikati olan nefsle mücadele ve sâlih amel sayesinde güzel ahlâka ulaşabileceğimiz belirtilirken, bunun yolları gösteriliyor. Başkalarını çekiştirme, insanlar arasında söz götürüp getirme, iyiliğin amansız düşmanı olma, saldırganlık ve kabalık gibi ahlâkî zaaflara dikkat çekiliyor iyiliğe engel olmanın ve başkalarının haklarına tecavüz etmenin sonucu anlatılıyor, mal ve evlâdın aslında bir imtihan vesilesi olduğu vurgulanıyor. Sûre’ nin nazara karşı okunması tavsiye edilen 51-52. âyetleriyle de konu tamamlanıyor.
Bu kitapta Hz. Peygamber’in ve Kur’ân’ın şanlı yüceliği anılıyor. Adını ilk âyetteki “kalem” kelimesinden alan sûrenin kalem ve yazıya yeminle başlaması Kur’ân’ın okuma yazmaya verdiği öneme de işaret ettiği gibi burada istenen en önemli konunun algılama ve ahlâk olduğuna dikkat çekiyor. Resûlullah’ın yüksek bir ahlâka sahip bulunduğu vurgulanıyor.

Yazar Cemalnur Sargut’ un sözleriyle “Mülk Sûresi’nin devamı gibi olan ve Tîn Sûresi’yle çok yakın ilişkide bulunan bu sûre, biz hazırlayanları zevkten zevke götürürken çok derin bir tefekkür yolu açtığı gibi, ahlâkımızı düzeltmenin kolaylıklarını da gösterdi. Allah hâl etmeyi nasip etsin.”