Türk Mûsıkî Tarihi Aydınlanıyor

Bestekâr ve akademisyen Gönül Paçacı Tunçay’ın, tarihi kayıtlar, yayınlar, güfte mecmuaları, nota defterleri, kuramlar ile musikişinasların yaşamları üzerinden mûsıkî serüvenimizi aydınlatan eseri “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak”, VakıfBank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Türk makam müziğinin tüm detayları, bestekâr ve akademisyen Gönül Paçacı Tunçay’ın ilk cilt halinde yayımlanan “Neşriyât-ı Mûsıkî: Osmanlı Müziğini Okumak” isimli eserinde inceleniyor. Tunçay bunu yaparken Tanburî Cemil Bey, Udî İsmail Sami Bey ve Udî Mehmed Fahri Bey gibi ustaların hayat öykülerine başvuruyor, Anadolu türkülerinden kantolar ve ilahilere, mehterhâne notalarından yabancı kayıtlar, mecmualar ve kuramlara kadar yararlanıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından okura sunulan bu eşsiz başucu kaynağı, Osmanlı mûsıkîsinin değişim sürecini yayınlar üzerinden ele alıyor, her ayrıntıyı kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.