“Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler”

Dijital medyanın, yeniden üretim, kopyalama, kategorizasyon, tekrar ve çeşitlilik olanaklarını kullanarak geniş bir araştırma alanı içindeki olguları inceleyen ve görselleştiren Kerem Ozan Bayraktar, kişisel sergisi “Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler” ile 05 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında Sanatorium’da…

Büyük Oksidasyon Vakası (2019) ile varyasyon ve çeşitliliğe dair sorulardan yola çıkan serginin küratörlüğünü Kevser Güler üstleniyor.

Sergide Bayraktar’ın, “Büyük Oksidasyon Vakası”nı illüstrasyonlar, görseller, infografikler, metinler ve simgelerle incelediği baskı çalışması ile bir videosu; canlılık ve hareket ilişkisine baktığı bitki, hayvan ve nesne portreleri, ve inorganik bir maddenin dönüşümünü irdeleyen nesne yerleştirmesi bulunuyor.

“Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler” adını Manuel de Landa’ın Çizgisel Olmayan Tarih isimli kitabındaki bir cümleden alıyor. Kerem’in ilham verici bulduğu Çizgisel Olmayan Tarih bugün, maddeyi etkin bir fail olarak tanımlayan, doğa ile kültür ilişkisini öncelikle bu ikiliği bertaraf etmekle başlayarak düşünmeyi öneren, insan-merkezci ontolojileri sorunsallaştıran güçlü çalışmalardan biri.