Galeri Diani 16 Kasım – 3 Aralık’ta “Ters Yüz II”yi Ağırlıyor

Son yıllarda figüratif resimde sıkça adından bahsettiren genç temsilcilerinden Sevinç Çiftçi’nin, insanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı “Ters Yüz II”, 16 Kasım – 3 Aralık 2019 tarihleri arasında Galeri Diani‘de…

Sanatçının sanat yolculuğunda başlıca konularından birini oluşturan çocuklar yine bu ikilik teması içinde yer alıyorlar. Kimi eserlerde çocuklar, bize geleceğin büyükleri olarak, büyüdükçe başka bir dünyaya doğru itildikleri ölçüde çocuk kalamayışlarıyla görünüyorlar, kimilerinde ise saflık ve kırılganlıklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sevinç Çiftçi’nin ‘Ters Yüz II’ sergisi, izleyicileri yaşamın sarsıcı karşıtlıklarının (vahşi ve medeni, suçlu ve masum, yasak ve meşru gibi onay mekanizmalarının) önümüze çıkardığı geniş olasılıklar evreninde gezdirecek…