Usta Sanatçı Şeref Bigalı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, usta sanatçı Şeref Bigalı’nın (1925-2005) sanat hayatı, resim anlayışı ve eserleri üzerine iki kapsamlı eseri okuyucuyla buluşturdu: Resim Sanatı, Bigalı’nın resim tekniğiyle birlikte kendi sanat anlayışını da ortaya koyuyor. Çift dilli hazırlanan Evrensel Resim Diliyle Şeref Bigalı kataloğu ise sanatçının eserlerinden geniş bir seçkiyi bir araya getiriyor.

CANLI SAHNELER VE ZENGİN BİR ANLATIM

Aristo’nun, “Sanatın hedefi, objelerin saklı yönlerini bulmaktır. Çünkü bu en doğru realitedir.” sözünü sanat hayatında kendisine şiar edinen Bigalı’nın, sanat ve resim anlayışını ortaya koymak üzere kaleme aldığı, resim sanatını felsefi ve teknik yönlerden bütüncül şekilde incelediği Resim Sanatı adlı kitabının yeni baskısı okurla buluştu. 

Resim Sanatı, ilk olarak 1976 yılında sanatçının kendi imkânlarıyla basılmış; Bigalı’nın sanatının şekillenmesinde önemli rol oynayan üç isme, Cemal Tollu, Henri Goetz ve Abidin Elderoğlu’na ithaf edilmişti.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun ifade ettiği üzere, “Şeref Bigalı yaşamın görkemli yanlarından çok, sade, yapmacıksız, kolay anlaşılır, aynı zamanda da dimağa etkin iletiler yollayan capcanlı sahnelerinden ve ayrıntılarından alır esinlerini. Tekrar tekrar bakmaya değer, keşfedilmeyi bekleyen ayrıntılardır onlar. Öte yandan tuvallerinde öylesine zengin bir anlatım egemendir ki, kıvraklığıyla, geçişleriyle, renksel anlamlarıyla şaşırtır.”

Genç sanatçılara, her yaştan öğrenciye ve eğitmene yaklaşık yarım asırdır yol gösteren kitap, Aristo Estetiği ve Sanat Görüşü, Sanat, Tabiat, İnsan ve Sanatçı İlişkileri, Konu, Şekil, Çizgi, Değer-Valör, Renk, Tekstür-Doku-Dış Yapı, Kompozisyon, Tarih Öncesi, Boya Sanatı, Tuval ve Astarlar, Birkaç Temel Teknik, Teknik Terimler ve Kavramlar olmak üzere 14 bölüme ayrılıyor.

İNSANA VE TABİATA ESTETİK VE GÜZELLİKLE YAKLAŞIM

Sanatçının Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserleri ile oğlu Emekli Büyükelçi Sayın Ahmet Bigalı’nın koleksiyonundan oldukça geniş bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunan Evrensel Resim Diliyle Şeref Bigalı (Şeref Bigalı and His Universal Painting) kataloğu ise Türkçe-İngilizce olarak İş Sanat tarafından yayıma hazırlandı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Gezgin’in, Bigalı’nın sanatı üzerine kapsamlı bir değerlendirme yazısının bulunduğu kataloğun tasarımını Emre Senan yaptı. 

Şeref Bigalı’nın sanatının bir boyutuyla kendi kültürel köklerine ve insan gerçekliğine bağlı olduğunu, diğer boyutuyla da evrensel resim kimliğini ve estetik gerçekliğini sürdürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Gezgin, “Onun resmi ve resim kültürü, genç kuşak sanatçılarına da örnek olacak boyuttadır. Estetiğin kendine has değerlerini tutkuyla sürdüren ve resmi bir medeniyet ve insan gerçekliğinde algılayan bir ressamın hikâyesidir onun resimleri… Şeref Bigalı’nın resmi, resim sanatının kuşatmasının yanında, insana, tabiata ve nesnelere en insani, estetik ve güzellikle yaklaşımın adı olarak da karşımıza çıkmaktadır.” diyor.