Prof. Dr. Batum’dan Literatüre Saygı Duruşu: Bir Düşün Yolcuğu

İngiliz Edebiyatı Profesörü Prof. Dr. Oya Batum Menteşe’nin elli yılı aşkın mesleki birikiminin ürünü olan ‘Bir Düşün Yolculuğu’ Atılım Üniversitesi (Ankara) yayınlarından piyasaya çıktı.

Bu yazarın aynı adla çıkan üçüncü kitabı, mevcudu tükenmiş olan birinci kitabın yenilenerek, genişletilerek yapılmış ikinci baskısı. İçeriği edebiyat, sanat, edebiyat ve sanat eleştiri makalelerinden oluşmakta, bu makaleler İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatları ile ilgili makaleler olmakla birlikte Türkçe yazılmışlar. Yazar bu konuyu önsözünde şöyle
irdeliyor.
 
“Bu kitaba İngilizce yazılarımı koymadım. Kariyerimin tümünü yabancı dil ve kültür eğitiminde yapmış birisi olarak, kendi dilime, Türkçe’ye ve kendi kültürüme karşı hep sorumlu hissetmişimdir. Elimden geldiği kadar birikimlerimi kendi kültürüme hizmet edecek şekilde değerlendirmeye çalıştım. İngiliz Edebiyatı profesörü olmama karşın, bu kitaptaki eserlerin Türkçe oluşlarının sebebi budur.”
 
Yazar Prof. Dr. Oya Batum Menteşe kitap hakkında temennisini şöyle ifade ediyor: ’’İçinde bulunduğumuz bu ağır siyasi atmosferde kaçınılmaz olarak birbiri ardına politik- ekonomik içerikli kitaplar çıkmaktadır. Her ne kadar edebiyat ve sanat eleştirisi politikadan uzak duramasak da, bu kitabın bizi edebiyatın, sanatın dünyasına taşıyarak farklı bir atmosfere, düşünce ve duygulara taşıyacağını umuyorum’’