İlk Türkçe Gotik Roman: Canvermezler Tekkesi

Korku türünde yeni bir keşif!
Olağandışı, tedirgin edici ve gotik unsurlarla bezeli bir roman…

Kayıp Kitaplar Kütüphanesi yine ezberleri bozan bir kitap keşfi yapıyor!
Selim Nüzhet Gerçek’in yazdığı ve Merve Köken’in dilimize çevirdiği Canvermezler Tekkesi ilk kez Latin harfleriyle okurlarla buluşuyor.

Kendisinden evvel bu kadar net imgelerle korku romanı yazılmamış olan ve gotik unsurlar içeren ilk roman olmasıyla dikkat çeken Canvermezler Tekkesi gerek mekân kullanımı gerek ele alınan konunun işlenişi gerekse yazarın üslubuyla korku türünde yeni bir keşif olarak karşımıza çıkıyor.
1913 yılında, Kilyos civarında bir eve yolu düşen Ali Nâil Bey’in, ev sahibi baba, oğul ve torun, üç yaşlı canvermezin sırlarına ortak oluşuyla gelişen olaylar okurlara tedirgin edici bir serüven sunuyor.

Daha önce yine Kayıp Kitaplar Kütüphanesi için İskender Fahrettin Sertelli’nin Makineli Kafanın Hikâyesi, Osman Nuri Eralp’in Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var mıdır? ve T. Abdi’nin Sergüzeşt-i Kalyopi eserlerini dilimize çeviren Merve Köken’in çevirdiği ve günümüz Türkçesine uyarladığı Canvermezler Tekkesi Karakarga Yayınları’ndan çıktı.